Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

I samme Øjeblik rejste Moder sig op og blev ildrød i Hovedet. Og fra den store Lænestol næsten sprang Professor Blom, Kirurgen, i Vejret. Han var ikke vor Huslæge, men som god Bekendt af Fader havde han temmelig hyppigt været bedt hos os. Jeg kunde ikke fordrage ham, fordi han var saa vittig og Moder altid lo af ham med den klukkende Smilehulslatter, som bedaarede alle Mennesker, men som jeg efterhaanden kun fandt ubetydelig og overfladisk.