Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Du véd, hvad det er for et underligt Ord for alle os Kvinder. Med saa besynderlig en Klang! Det virker baade ligesom rent ækelt men desuden med noget af gammelagtig, bibelsk Dom. Og saa dengang, da man var en syttenaarig Jomfru, hvad følte man ikke, bare ved at tænke det Ord, af kønslig Skyhed! Saa ubevidst man længtes imod Mænd og dog frygtede for Mænd og for at de skulde gøre en ondt!