Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Professor Blom blev flov under mit Blik, og Moder — jeg kunde se, ja, jeg syntes, jeg kunde med mine egne Knæ føle, hvor hun rystede. Uden et Ord gik jeg og smækkede Døren i efter mig, men da jeg kom ind paa mit Værelse, 42 fik jeg ondt, saa jeg maatte spytte. Og bagefter laa jeg paa Sofaen og græd, indtil jeg blev saa træt, at jeg næsten ikke kunde røre en Haand.