Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

„Ja, det har du. Ingen mere end du har gjort hvad der kunde gøres, for at faa Fader bort fra mig. Ja, det siger jeg, om Du saa staar og stirrer aldrig saa gal paa mig. Men jeg skylder dig ikke noget Regnskab. Det manglede bare! Jeg holde raf hvem, jeg vil, og gør, hvad jeg vil. Forstaar Du det!“