Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Han opgav meget hurtigt sine Forsøg paa at forsone mig med Moder og var baade voldsom fornuftig og forfærdelig elskværdig. Tilsidst græd jeg bogstavelig talt i Armene paa den høje, pæne Mand. Vi blev enige om, at nu skulde jeg komme hjem at bo hos ham, han vilde gerne have sin gamle Vens Datter i Huset og havde som Enkemand mere end Plads nok. Fru Bøgelund, der styrede Huset for ham, havde heller ikke noget imod det, og Aksel glædede sig ligefrem til det.