Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Nu havde jeg i over to Aar kun tænkt paa min Læsning, og saa var jeg jo ogsaa grim. Herrer vilde dog altid helst gifte sig med kønne Piger, naar ikke de grimme havde mange Penge, og jeg havde da ikke saa overdrevent mange. For Resten vilde jeg aldrig tro om Aksel, at 55 han vilde gifte sig for Pengenes Skyld, det var nok af Kærlighed.