Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Straks efter at jeg var kommen i Huset hos Højesteretsassessoren, havde gamle Halck, bestemt, men yderst venligt og fornuftigt, forlangt, at jeg mindst hver Maaned skulde skrive til min Moder og fortælle, hvorledes det gik mig. Det gjorde jeg ogsaa og fik Svar, lige saa høfligt og køligt som jeg selv skrev. Jeg opfattede de Breve som hørende med til mine Stile.