Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Jeg saa' forbavset paa ham og saa paa Billedet. Og da skete der ligesom en Aabenbaring for mig. Min Sandten, jeg kunde se, at han havde Ret. Hvis mit Haar blev sat om, og jeg fik Klæder paa af lignende Snit som den dejlige Dame dèr, og saa naturligvis blev lidt ældre og fyldigere, lignede jeg hende virkelig.