Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Men, du store Gud i Himlen — jeg greb Aksels Haand, saa' et Øjeblik op paa ham og mødte hans henrykte Smil: 67 selve denne Klippe, det var jo egentlig Løven. Man havde ikke lagt den ind i en Klippegrotte, som var hugget ud til den; nej, hele den graa Klippe med Træerne paa sin Ryg, den var baade Løve og Grotte og Indskrift over de faldne.