Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Og Aksel fortalte dens Tilblivelses Historie, hvorfor man netop dengang i 69 Schweiz lagde saa megen Vægt paa at faa rejst et Minde over sine faldne fra Revolutionens Dage og det af Verdens største Billedhugger paa den Tid, Danskeren Thorvaldsen. Og Aksel kom ind paa Schweizernes Historie og tillige paa alle de Billedhuggerværker og Malerier, som havde behandlet Revolutionens Begivenheder; han vidste udmærket Besked om dem.