Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Det var ogsaa en Kunst, den, han talte om, som jeg kunde forstaa, en med store historiske Begivenheder og mange Menneskers Skæbner. Ellers tit paa Gallerierne, naar han standsede foran et lille Billede med lidt Vand og Himmel og 70 et Par Træer, for ikke at tale om en Radering, hvor der sad et almindeligt Menneske ved en Kakkelovnsild, og Aksel saa var fuld af Begejstring — jeg kunde, hvor meget jeg end anstrengte mig, ikke forstaa ham, ikke rigtig se alle de Toner og Finheder, som han talte om, og heller ikke begribe, at de kunde have en saa vidunderlig Betydning, selv om jeg havde kunnet se dem.