Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Det var egentlig først Aksel, der, efter vi var kommen hjem igen til Danmark, førte Talen ind paa min gamle store Plan. Han sagde, at nu maatte jeg jo snart til at læse til Filosofikum, han vilde læse med og opfriske gamle Kundskaber; bagefter skulde vi saa gaa i Gang med Faders Skrifter.