Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Aksel havde ligefrem mindet mig om mine gamle Pligter imod Fader. Og jeg fandt det saa kønt. At netop han havde gjort det og af egen Drift! Han, mod hvem jeg nu havde de allerstørste af alle Pligter! Hvor han var god! Vi skulde 73 nok ved fælles Hjælp forene alle rette Krav med hinanden, saa intet blev uopfyldt. —