Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Jeg har tit tænkt tilbage paa den Tid, da vi gik der sammen, unge og glade, med Forventning og Fremtid om os som Luften og Lyset, Mand og Kvinde, indtagne i hinanden, gaaet op i samme Interesser og uden endnu at have prøvet den frygtelige Kommen hinanden for nær paa Livet. Min Kæreste var dengang otte og tyve Aar, og jeg tyve.