Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Efter at jeg havde taget Filosofikum, flyttede vi med hans Fader paa Landet i Danmark, og her fulgte de lange fortrolige Samtaler, hvori jeg blev enig med Aksel om, at vi vilde have Bryllup til 74 Efteraaret. Han havde arvet meget betydeligt efter sin Moder, og jeg havde jo ogsaa noget.