Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Der stormede en saadan Mængde af de mest forskelligartede Følelser ind paa mig: dyb Ærefrygt og hjertebankende Spænding, Tanker paa Fader og Kæmpen imod overfor Moder, som jeg dog var lidt rørt over, fordi hun selv virkelig 75 i Øjeblikket var rørt. Og saa det altsammen i Overværelse af mange Mennesker, som jeg skulde være venlig imod og rigtig huske paa, hvem var; for somme Tider løb de rundt for mig, allesammen, og om Aftenen havde jeg en brændende Hovedpine, baade i Panden og Nakken.