Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Studiet af Filosofi og af Faders Skrifter gik det nu ikke saa udmærket med. Min Mand og jeg havde nok læst Faders Bøger sammen; men det meget, der skulde knytte sig dertil for at vinde 78 den fulde Forstaaelse, og i det hele taget det fortsatte Studium af Filosofien, efter at jeg havde lært Begyndelsesgrundene til min Eksamen, det gik lidt efter lidt i Staa. Jeg har bagefter indset, at Aksel havde en Interesse deraf og at han forfulgte den, baade ubevidst og med Overlæg.