Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Og det var ikke svært at faa mig meget optaget af mit Hus, fordi jeg altid har haft denne Lyst til at faa alle Smaating opfyldt punktlig og nøjagtigt. Det blev mig ogsaa en Æressag, at alting gik saa fortræffeligt som muligt, naar vi saa' Mennesker hos os, hvad Aksel satte megen Pris paa. Selv opfriskede jeg de mange Barndoms- og Ungdomsbekendtskaber, som var gledet bort fra mig. Der blev meget at sætte sig ind i og spekulere paa. Og jo mere ubetydelige og i sig selv interesseløse alle de Ting i Huset var, jo vanskeligere faldt de, og jo mere optog det mig at faa Herredømme over

        

79 dem. Eller jeg skulde vist snarere sige, at jeg maatte kæmpe for at faa Herredømme over mig selv til at tage mig af det altsammen.