Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Jeg, der havde været grim som Barn og ung Pige, med mine store Træk og ranglede Lemmer, var nu bleven baade interessant og det, de kaldte Skønhed, ja og saa for Resten glimrende klædt paa, det kan jeg roligt sige selv. Jeg lærte at klæde mig paa, ligesom jeg i sin Tid havde lært Mathematik, der heller 80 ikke laa for mig. Og Aksel var henrykt.