Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Og jeg maatte lade mig pylre for, for 84 at faa gjort ham glad igen, og jeg fandt mig i det. Men han havde taget noget fra mig alligevel af min Kærlighed til ham og især af min Beundring for ham. Hvorfor kunde han dog ikke have ladet mig være paa min egen Maade, uden at jeg skulde føje mig efter, hvad han syntes passede og klædte ham selv! Hvorfor skulde jeg tvinges til at takke for det, jeg ikke kunde finde Tak værd!