Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

En Ting var der dog, som jeg ikke kunde. Aksel vilde saa forfærdelig gerne, efter Middagen, eller naar det skumrede, sidde og snakke om Barnet, der skulde komme: hvordan jeg troede, det vilde blive at være Moder, hvorledes jeg tænkte, det vilde gribe ind i vort Liv — og alle saadanne Udmalinger.