Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Min Mand fandt meget snart, at jeg var for optaget af min Dreng, man skulde ikke saadan lade sig sluge op. Han kunde ikke forstaa min uendelige Interesse af at følge mit Barn i dets aller ubetydeligste Fremskridt, han gjorde Nar ad min ustandselige Frygt for, at der skulde ske det noget ondt, han fandt det tarveligt, at min største Glæde, uendeligt større end nogen anden og ganske forskellig 91 fra dem allesammen, var at se til og se paa og snakke om og prale af det Barn.