Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Aksel prædikede for mig om, at jeg ikke maatte holde mig hjemme og hænge over den lille, fordi jeg selv tog Skade af det og gik tilbage ved det, og det forvænte tilmed Barnet. Han begreb ikke et Øjeblik, at jeg var en Kvinde, som havde faaet en Unge, og at jeg nu engang hørte til den Slags Kvindfolk, der vilde være gaaet ud at skure for det Barn hele Dagen, og gjort det for halv 92 Pris, hvis jeg kunde have faaet Lov til at tage Barnet med.