Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

I første Række var det Billedkunst, som min Mand og hans Fader og hele deres Slægt sværmede for. Og da jeg er nødt til paa min Maade at sætte mig ind i Ting, naar jeg overhovedet skal have at gøre med dem, saa læste jeg dobbelt ivrigt Kunsthistorie og studerede Galleriværker i de glimrende moderne Gengivelser, som Aksel købte og efterhaanden fik en Samling af, der blev ganske enestaaende.