Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Han takkede mig, fordi jeg var hans Søn saa god en Hustru. Det gjorde mig stolt og hjalp vistnok meget, til at jeg fandt, at alting var, som det skulde være, især fordi Assessoren virkelig holdt saa meget af Ejnar og godt kunde sidde 95 længe sammen med mig og le og vrøvle paa saadan en morsom Maade med Barnet.