Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Du ved, jeg er bleven halv berømt for mit Kendskab til Kunst. Jeg forsikrer dig for, jeg har ikke og har aldrig haft Gnist af Forstand paa Kunst. Men det var dog ikke Humbug, at jeg kendte til Kunst og til Sammenhængen i Kunst og Ideerne i Kunst og alle de forskellige Skoler. Jeg fik ogsaa lært at se mange tekniske Ting i Tegning, Toner og Valeurer, som jeg kunde holde fast 96 paa. Og det er slet ikke andet, at de allerfleste, der skriver om Kunst, Professorer og Doktorer her i Danmark og i Udlandet, de kan. Naturligvis blot, at de har endnu mange flere Læs af Kundskaber end jeg. — Men saa er der nogle andre, som ikke behøver at vide Spor om Ideerne i Kunst og alt det sammenskrevne Vrøvl eller kende til de hundrede tusinde Billeder, der er malet i Verden, men de har det i sig af Sans for Form og Farve og Karaktér, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad jeg skal kalde det altsammen, at de bliver overfor Kunst, ligesom jeg kunde blive overfor mit lille Barn. De Folk har Forstand paa Kunst. Men dem er der ikke mange af. Og de havde det langt fra, alle de Malere, der kom hos os, det følte jeg, netop følte det, saa sikkert. For man kan godt lære at male uden at eje det.