Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Det var dengang jeg mærkede, at jeg igen skulde have et lille Barn. Da kunde jeg ikke staa imod, da ramlede alle Indbildninger og forlorne Forestillinger, som jeg holdt mig oppe paa, sammen for mig i et eneste Øjeblik, og uden at jeg tænkte saa meget som det ringeste hverken paa det eller over det. Det var bare noget saa rædselsfuldt virkeligt, der nu skulde hænde mig igen.