Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Bundfordærvet havde hun været, forført som tretten Aars Pige af Drenge hjemme i Ejendommen, og da hun blev voksen og gik paa Arbejde, saa tænkte hun ikke paa andet end at blive færdig om 103 Aftenen og komme ud og faa fat i Mandfolk, og Barnet, hun anede ikke, hvem der var Fader til det. Dengang, hun skulde have det, var hun fortvivlet, og hun snørte sig og dansede og gjorde alt muligt, hvad hun turde, for at det skulde dø, og hun haabede ogsaa lige til det sidste, at det skulde dø.