Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Naturligvis maatte jeg ikke tage min lille Ejnar med op i saadant et tarveligt Hus, som hun boede i, for Bacciller og Smitte og alt det. Men hun kom hjem med sin Dreng ved Haanden, en Aften, jeg var alene, ud i Køkkenet. Og jeg tog Ejnar derud, og hun syntes, han var dejlig, og baade Barnepigen og Kokkepigen og hun og jeg, vi holdt et farligt Sjov med begge Ungerne.