Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Min Mand var en Gentleman. Hensynsfuld i sin Form. Ingen Snob. Og fremfor alt ikke nogen af disse modbydelige 105 moderne Stræbere. Han albuede sig ikke frem, og han var ikke raa og sparkede til dem, der havde tjent ham, men nu ikke kunde gavne mere. Aksel afviklede sin Taknemmelighed ved Gentjenester, selv om det faldt ham mindre bekvemt.