Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Ofte kom vi saa ind paa at tale om Fader. Og jeg fortalte, hvorledes denne uforglemmelige, fintfølende Mand aldrig nogen Sinde havde rettet et ligefremt Angreb paa Kristendommen, men blot ved sit lysende Eksempel havde draget sin Datters Sind bort fra den tomme Himmel og ned til at elske Jorden og Livet og dets Skønhed, som al Himlens Herlighed kun var en digterisk Refleks af.