Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Og efterhaanden, som Ejnar voksede til, blev Ligheden ogsaa aldeles forbavsende med Hensyn til Temperament. For hver Dag saa' jeg mere og mere, 114 hvorledes Drengen havde hele sin Faders stille, behagelige Væsen; allerede som seks-syvaarig begyndte han at samle, og det ganske anderledes omhyggeligt og vedholdende end andre Børn. Han kunde ogsaa hænge Dage igennem over Billeder og illustrerede Bøger.