Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Jeg var efterhaanden kommen mere og mere ind paa at se op til min Mand for al hans Kunst og Kunstforstand og humane Væsen og beherskede Intelligens og alt det, som optog ham i saa uendelig højere Grad end al mulig sanselig Glæde. Men havde jeg ikke kunnet det, saa var han bleven mig utro og havde fundet sig en af disse fine, velhavende, kunsthysteriske Damer, som var endt med at kysse hans efter Velasquez op ad redte Overskæg og i ømme Omfavnelser give efter for en sød Trang, som fulgte med al den megen Kunstglæde.