Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Saadan tænkte jeg, men jeg gik roligt omkring, ganske uforandret i alt ydre. Og min Mand anede selvfølgelig ikke det mindste. Det vilde ikke være faldet ham ind i Drømme, at der fra min Side nogen Sinde kunde opstaa noget af foruroligende 129 Art. Det er det, Mænd kalder for at have Tillid, og som de ovenikøbet vil roses for!