Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Da der var gaaet nogen Tid, opdagede Aksel, ikke hvad det var, der optog mig, men dog, at der var noget, som optog mig. Og han spurgte om det, ikke irriteret, som mange Ægtemænd gør det, naar der er noget ud over deres eget, der lægger Beslag paa Konen. Han var deltagende og venlig, som naar man er bekymret for en god og nyttig Kammerat.