Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Du ved om ham, hvad ingen har kunnet nægte, at han lever efter sin Lære. Ikke som en af de sædvanlige Præster med Familje og gode Indtægter, men ugift, fattig, som en Apostel. Men du har aldrig set ham engang. Han er slet ikke smuk; men i hans dejlige Øjne gløder der en Ild, som faar dig til at slaa dine egne ned. Og hans Stemme, hvis du hørte ham tale, den gaar ind til Hjærtet, fordi man føler, at han mener hvert et Ord, og at der er mere bag end det, man hører. Og saa har han Hænder, store, men saa smukke, som havde det været Faders.