Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Jeg greb hans Haand, puttede mig ind til ham, og saa fortalte jeg, uroligt, ustyrligt om, hvorledes det ikke længere var til at bekæmpe for mig, jeg kunde ikke gøre ved det, men Gud var kommen til mig ved sin enbaarne Søn, den lemlæstede, Frelseren. I de sidste Dage havde det været mig, som saa' han paa 140 mig fra alle Vægge, kaldte han ustandselig paa mig med en inderlig Røst, baade naar der var Mennesker omkring mig og naar det var ganske stille.