Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Jeg var kommen til min Mand i mit Livs allerstørste Pine. Jeg tror — Gud forlade mig det — at han kunde have taget mig om mit Haandled og gjort mig til Fritænker igen, saa meget holdt jeg dog endnu af ham, og saa stor Respekt havde jeg for ham. Men ikke saa meget følte han for mig, ikke saa meget agtede han mig engang, at han gjorde mindste Forsøg paa at holde mig tilbage, han var objektiv.