Larsen, Karl Uddrag fra En Kvindes Skriftemaal

Og jeg har ikke opgivet Haabet om engang, trods alt, at kunne faa Aksel og mit Barn over i min Tro. Saa vilde alting 146 blive godt. Hvor jeg da skulde tjene dem begge i den Grad ydmygt og uden Løn, naar vi tilsammen kunde tjene Gud! Men Gud vil kunne lade hænde noget, som kan tvinge ham og mit Barn over i hans Lejr, og jeg gør, hvad jeg kan, for i mit Væsen at lade dem begge to mærke, hvor det, at jeg er kommen tilbage til Gud, har gjort mig bedre.