Larsen, Karl Uddrag fra Doktor Ix

«Skal vi saa ikke tale om noget andet, Ask, f. Eks. om hvorfor De ikke kom til at rejse; De maa dog være korrekt og give en Forklaring, 42 i hvert Fald, saa at man kan tro paa, den er sand. Jeg vil sige Dem paa Forhaand, for at De ikke skal komme i Forlegenhed, at De er set paa Skodsborg Badehotel to Gange, en Gang ved Bøllemosen og en Gang helt oppe paa Hotellet i Vedbæk, hvad der er meget mistænkeligt ... »Naa,» slog hun om, ved at se paa Malerens Ansigt, «vil De saa forfærdelig nødig, skal De saamænd ogsaa blive fri, man skal ikke trænge ind paa sine Venner. Og nu er De jo kommen meget pænt for at gøre Afbigt og tage Afsked for — allersidste Gang. Fortæl saa noget morsomt!»