Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Og naar min tykke Genbo for allersidste Gang har viftet med Lommetørklædet ud ad Vinduet og træt af den forvredne Stilling falder tilbage paa Sædet, følger jeg hver hans Bevægelse med en Friskhed i Interessen, som var jeg virkelig bleven 13 Aar paa ny.