Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Der fulgte en længere Talestrøm, om at han maatte meget undskylde ... det var virkelig i højeste Grad mod min Vilje ... nu gik det altsammen saa godt (her rystede den tjenstvillige sørgmodigt smilende paa Hovedet over til mig) ... lige til det sidste ...