Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

«Se, se; ... ja, jeg veed ikke rigtig, hvor langt jeg naar i Aar; foreløbig bliver det vist kun i Danmark, for, som jeg saa tidt har sagt, man kender altfor lidt til sit eget Fædreland; jeg har været i Berlin og Dresden og for nogle Aar tilbage ved Skaralid i Sverrig, ifjor ledsagede jeg den gamle Fru Elverud ude paa Vesterbro til Tonsaasen; men i Jylland har jeg kun været en eneste Gang, til den store almindelige Sangerfest af alle Landets industrielle 13og merkantile Foreninger i Aarhus for to Aar siden ... jeg veed ikke ...» han listede en ny Visitkortbog op af Vestelommen, «maaske jeg maa have den Ære?»