Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

«De maa virkelig meget undskylde, at De blev borte for mig,» sagde han, «jeg holdt en Plads til Dem i Salonen, saa længe det paa nogen Maade var mig muligt; men jeg kunde slet ikke opdage Dem nogen Steder, og saa kom der en ældre Herre ... det viste sig for Resten at være en Slægtning langt ude af mig: Jægermester Høj-Hansen, Birkegaard ... jeg veed ikke, om jeg maa forestille Dem for ham ...» Han saae søgende omkring sig, men saa var 15den ældre Jægermester mærkeligt nok forsvunden, og medens hans Paarørende ledte efter ham, lykkedes det mig at retirere om bag Rygesalonen.