Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Saa drev jeg ned imod Stationen .... livlige Samkvem mellem de to Nabolande ...! Det var i Middagstiden og imellem to Tog, Solen brændte godt, bag et Vindue mod Perronen saae jeg en enlig Herre sidde i Skjorteærmer og skrive, nogle Arbejdere læssede Kul af fra en Transportvogn, lidt længere ude paa Jærnbanens Grund hørte jeg Svin grynte. Der gik en hundrede Stykker og rodede inde i en 24stor Fold, paa Indhegningen sad en ung Mand i Toldmedhjælperuniform med dinglende Ben og røg paa en Shagpibe.