Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Der svirrer allehaande Tanker igennem mit Hoved, da jeg kort efter sidder i det sydgaaende Tog. For hver en Station, vi standser 27 ved, fyldes min 3dje Klasses Kupé med Bønder, lige saa jydske i Sprog og Snit som dem, jeg forlod paa den anden Side Grænsen, og faa Øjeblikke efter viser den flade preussiske Kasket og sort-røde Uniform sig ved Vinduet: «Die Fahrkarten, bitte!» — og alle Danskerne rækker, ganske uden at tænke over det, Manden deres Billetter.