Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Rendsborg ligger med Volde og blanke Grave oversvømmet af pragtfulde røde, violette 32 og grøntgyldne Toner. Der er høje Træer paa Voldene, jeg kan se Borgere spadsere Aftentur, lige udenfor Byen kommer et Pionerkompagni gaaende uden Fodslag hjem fra Øvelsen, Kaptajnen rider paa sin Hest langsomt i Spidsen; en anden Afdeling ligger endnu spredt i Terrænet, og Folkene arbejder med Hakke og Spade. Soldaterne ligner paa den lange Afstand sirlige smaa Dukker, man kan ikke høre Spaderne skære i Jorden eller Slaget af Hakkerne, overhovedet ingen Lyd; By, Volde, Grave, Figurer, altsammen tager det sig ud som det fineste, nydelige lille Legetøj.