Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Jeg vil nu ikke antage, at Renligheden i mit Værelse kunde forekomme noget Menneske pinlig, men den gik i hvert Tilfælde an; for Resten laa det paa anden Sal til Gaarden, og 36 Mage til den skidne Baghusvæg, der ragede op som Udsigt 3—4 Favne fra mit Vindue, skulde man sikkert lede længe om. Princippet om den pinlige Renlighed var absolut ikke udstrakt til Korridorerne og Trappen, hvor Farverne i Tapetpapiret var helt ædt op af Smuds, og man ikke uden at blive kulsort om Fingrene kunde gaa hen og smække et Vindue op for at faa en lille Smule frisk Luft ind. Pigen hævdede iøvrigt med Bestemthed, at der kom blot meget værre Luft udefra, og det kan saamænd gerne være, hun havde Ret. I hele Huset var ingen af Dørene rigtig i Vage, de maatte alle hæves lidt ved Dørgrebet, naar man skulde lukke op. «Det ligger i, at Grunden synker,» forklarede Værtinden med en Hovedrysten, «og saa skal vi jo ogsaa netop til næste Aar have vor store Generalreparation — om Gud vil!»