Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Det allertydeligste Billede, jeg har fra den Rejse, er Lombardsbrucke ved Nat. Maanen kom og svandt bag klattede hvide Skyer, som var spredt over en stor Del af Himlen; den 42 lange, murede Bro laa øde hen, blot en sjælden Gang med en enlig Droske kørende langsomt over, saa kom Halling og jeg med et Par tyske Commilitoner, hvis Bekendtskab vi havde gjort paa et langt tidligere Standpunkt af Aftenen.