Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Naar han havde forrettet dette, trak han Gardinerne for, «opdrog» sit Uhr, som han paa fortysket Dansk kaldte det, og spankede gravitetisk i Seng. Paa Vejen kunde han da slaa mig paa Skulderen og sige i en vemodig Tone: «Tror Du ikke nok, kære Ven, at i Aften gik den Fløjels Causeuse, muligen ogsaa selve dennes Silkekvast med dobbelt forarbejdede Fryndser! I Morgen bliver det vel Katalogens: Lille fuldt mahognitræs Chiffonière med tilhørende Opsatsspejl — —.» Og jeg hører endnu henne fra Sengen hans: «Sov godt, min Rejsefælle; jeg glæder mig til i Morgen af din Mund at faa en pragmatisk Fremstilling af denne Dags og Aftens Begivenheder. Min egen Hukommelse vil sikkert frembyde nogle Huller.»